مدیرعامل آبفا لرستان عنوان کرد:

مامورین قرائت کنتور با مشترکین موارد اخلاقی را به شدت رعایت کنند

مدیرعامل آبفا لرستان عنوان کرد: تمامی مامورین قرائت کنتور و پرسنل ۱۲۲ قبل از به کارگیری با حساسیت بیشتری گزینش شده و این افراد در مراجعه حضوری با مشترکین بایستی موارد اخلاقی را به شدت رعایت کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حمیدرضا کرموند در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت مجازی برگزار گردید، اظهار داشت: تمامی مامورین قرائت کنتور و پرسنل ۱۲۲ قبل از به کارگیری با حساسیت بیشتری گزینش شده و این افراد در مراجعه حضوری با مشترکین بایستی موارد اخلاقی را به شدت رعایت کنند.
وی همچنین داشتن لباس فرم واحد را یک اصل مهم در کار دانست و تصریح کرد: در سالهای گذشته لباس‌های فرم واحد و یکرنگی تهیه شده که همکاران در مراجعه حضوری با مشترکین ملزم به استفاده از آن هستند.

* خبرنگار: علی ابراهیمی