آب شرب منطقه سرنجه زیودار پلدختر تامین می شود
آب شرب منطقه سرنجه زیودار پلدختر تامین می شود
فرماندار پلدختر گفت: به زودی مشکل آب شرب و جاده دسترسی منطقه سرنجه زيودار این شهرستان برطرف خواهد شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، حمید خادم در بازدید از منطقه سرنجه زیودار اظهار داشت: مشکل آب شرب و جاده دسترسی این روستا به زودی مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به مناطق روستایی و همکاری مردم برای گرفتن کنتور آب، افزود: با توجه به اقدامات انجام شده برای حل مشکل آب مناطق پران پرویز، جولهول، میدان و چم مهر به زودی آب منطقه سرنجه زیودار رفع خواهد شد.