آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی خرم آباد/ علی خادمی
آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی خرم آباد/ علی خادمی

به گزارش گفتار ما به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، علی خادمی در جمع خبرنگاران افزود: در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی به عنوان منابع ملی و حیاتی در تأمین امنیت غذایی و در پی گزارشات گشت های حفظ کاربری و صدور اخطار […]

خادمی جهادبه گزارش گفتار ما به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، علی خادمی در جمع خبرنگاران افزود: در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی به عنوان منابع ملی و حیاتی در تأمین امنیت غذایی و در پی گزارشات گشت های حفظ کاربری و صدور اخطار به متخلفین برای جمع آوری بناهای غیرمجاز شامل فنس کشی، دیوار کشی و نصب درب، با دستور مقام قضایی و با همکاری و تعامل نیروی انتظامی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به جمع آوری دیوارها، فنس ها و درب های نصب شده اقدام شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و حدود ۱۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی واقع در منطقه رباط شامل روستاهای بهرام جوب و قلعه سنگی آزادسازی شدند.

وی اظهار داشت: بنابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آئین نامه های مرتبط هر گونه تفکیک و قطعه بندی اراضی زراعی و باغ ها به کمتر از حدود مشخص شده ممنوع است.

خادمی تصریح کرد: در این راستا از مردم فهیم تقاضا داریم قبل از هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه و نسبت به اقدامات قانونی برای اخذ مجوز اقدام کنند.