آسفالت بیش از ۵ هزار متر مربع از معابر روستای الک آباد شهرستان بروجرد
آسفالت بیش از ۵ هزار متر مربع از معابر روستای الک آباد شهرستان بروجرد
مدیرکل بنیاد مسکن لرستان از روند مقاوم سازی مسکن روستایی و پروژه های اجرای طرح هادی روستای دهگاه شهرستان بروجرد بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، پویا تابعی در بازدید از طرح های هادی و مقاوم سازی روستایی در بروجرد گفت: بیش از ۶ هزار متر مربع از معابر روستای گیجالی شهرستان بروجرد آسفالت شده است.
وی اظهار کرد: بیش از ۵ هزار متر مربع از معابر روستای قلعه نو شوکتی این شهرستان نیز آسفالت شده است.
وی در بازدید از روند اجرای طرح هادی روستای الک آباد شهرستان بروجرد گفت: عملیات اجرایی آسفالت بیش از ۵ هزارمترمربع از معابر روستای الک آباد شهرستان بروجرد در دست اجراست.