آسیب شناسی و ضعف حاکم بر روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی
آسیب شناسی و ضعف حاکم بر روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی
دولت ها در بلندمدت بدنبال تکمیل چارت و تشکیلات ادارات و دستگاهها و برنامه ریزی برای عیار بخشی و اعتبار دادن به آموزش در حوزه روابط عمومی باشد تا از این رهگذر کارشناسان زبده و کارآمد تربیت و پرورش یابند و ایفاگر نقش مورد انتظار در دستگاه ها باشند.

برزو الیاس زاده، نویسنده و پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: این روزها ارائه اخبار، انعکاس عملکرد و دستاوردهای دولت بخشی از دغدغه مسئولین از بالاترین تا پائین ترین رده های مدیریتی است!
دو عامل و فاکتور اساسی در بررسی و آسیب شناسی موضوع فوق عبارتند از؛ ۱- نازل بودن آموزش ها در سطوح مختلف تحصیلی اعم از تحصیلات عمومی و دانشگاهی و ۲- نقص و کاستی در چارت و تشکیلات اداری دستگاه ها بویژه در سطح شهرستان ها است.
با توجه به اینکه تبیین و بیان مسئله تنها بخشی از آسیب شناسی موضوع است، راهکار اساسی این است که دولت ها در بلند مدت بدنبال تکمیل چارت و تشکیلات ادارات و دستگاهها و برنامه ریزی برای عیار بخشی و اعتبار دادن به آموزش در این حوزه باشد تا از این رهگذر کارشناسان زبده و کارآمد تربیت و پرورش یابند و ایفاگر نقش مورد انتظار در دستگاه ها باشند.
جذب و بکارگیری افراد تحصیل کرده و دارای تجربه ی خبرنگاری و “شم” روابط عمومی در ادارات کل و شهرستان ها راهکاری کوتاه مدت برای خروج از وضعیت فعلی است.
تخصصی شدن امور و عوارض و تبعات وضعیت موجود برای دستگاه ها و کلیت دولت و همچنین، نقش اساسی روابط عمومی ها در زمینه سازی برای رشد و پیشرفت، ایجاب می کند که بیش از بیش بر روی این موضوع تمرکز شود و زیر ذره بین قرار داده شود.