آقای معاون عمرانی استاندار لرستان التماس دعا!
آقای معاون عمرانی استاندار لرستان التماس دعا!
جناب آقای معاون عمرانی استاندار بعنوان وظیفه ذاتی لطفا بر پروژه های عمرانی استان و چگونگی انتخاب پیمانکاران بیشتر نظارت کنید.

علی شاه علی، نویسنده و پژوهشگر حوزه اجتماعی لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: پروژه باستانی چهار خطه الیگودرز به داران با حرکت لاک پشتی در حالی وارد دهه سوم می شود که همچنان در گیر و‌ دار تعلل پیمانکار و عدم توجه و نظارت مسوولان است.
اگر چه اکثر پروژه های کشور بواسطه معضلات اقتصادی و نبود اعتبار با مشکل مواجه می باشند اما وقتی خدابخشی نماینده الیگودرز از تخصیص اعتبار نقدی پروژه الیگودرز به داران سخن می گوید باید تاسف خورد به حال استانی که مسوولان از اعتبارات بهره نمی برند تا با پایان مهلت مقرر شاهد برگشت بودجه و تعطیلی پروژه ها باشیم!
اعتباراتی که با مصیبت و التماس برای یک پروژه تخصیص می یابد و بواسطه بی تفاوتی مسوولان و انتخاب پیمانکاران سلیقه ای، باید شاهد برگشت آنها باشیم.
شنیده شده است وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سازمان برنامه و بودجه حذف و انتقال اعتبار سال ۱۴۰۰ تعدادی از پروژه ها را بدلیل عدم استفاده خواستار شده است که یکی از این پروژه ها اعتبار محور الیگودرز _داران و زیر گذر شول آباد می باشد، محوری که هر از گاهی شاهد ریخته شدن خون های بی گناهان بر آسفالت ترک برداشته آن هستیم.
و جای تاسف است که در استان لرستان بجای تشکیل تیم های مدیریتی برای رفع مشکلات استان شاهد تلاش تیم های تشکیلاتی برای تقسیم مدیریت ها هستیم!
جناب آقای معاون عمرانی استاندار بعنوان وظیفه ذاتی لطفا بر پروژه های عمرانی استان و چگونگی انتخاب پیمانکاران بیشتر نظارت کنید.