آمادگی دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران با توجه به بارش های رگباری روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
آمادگی دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران با توجه به بارش های رگباری روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
مدیر کل هواشناسی لرستان بر آمادگی دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران با توجه به بارش های رگباری روزهای چهارشنبه و پنج شنبه پیش رو تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهروز مرادپور در جلسه فوق العاده بحران شهرستان پلدختر گفت: روستاهای حاشیه کشکان رود شهرستان پلدختر همچنین اطراف پاعلم، اطراف جلوگیر و سراب عبدالعلی پلدختر در معرض بیشترین بارش قرار داشته و بایستی تمهدات لازم بمنطور جلوگیری از خسارات احتمالی در این مناطق اندیشیده شود.
وی افزود: موج اصلی سامانه بارشی عصر چهارشنبه شروع و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد شد.
مرادپور گفت: برای نوار جنوبی و جنوب شرقی و هم مرز با استان خوزستان و مناطقی از مرکز و شمال استان هشدار قرمز صادر شده ، در مناطقی مانند تنگ هفت، تنگ پنج، کشور در مسیر رودخانه سزار، حاشیه کشکان رود، افرینه، پاعلم، جلوگیر، بخش جنوبی و انتهایی از آزاد راه خرم زال، قسمت هایی از سپیددشت و شول آباد، جنوب نورآباد و شمال کوهدشت، روستاهای جنوب پلدختر شامل روستاهای اطراف پاعلم ،اطراف جلوگیر و سراب عبدالعلی تدابیر لازم در جهت جلوگیری از خسارات احتمالی صورت پذیرد.