آنژیوگرافی کشکان
آنژیوگرافی کشکان
چند سال پیش قبل از آنکه کشکان بخشکد و از رمق کامل بیفتد برای راه نجاتی به تکاپو افتادم که ما حصل آن طرحی بود با عنوان "آنژیوگرافی کشکان" که مورد تایید سازمان محیط زیست کشور قرار گرفت.

یوسف عبدی پور، کارشناس حقوقی طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: مطلبی تحت عنوان طرح مدیریت زیست بومی تالاب های پلدختر توسط مسئولین را مطالعه کردم که مرا به فکر واداشت، چند سال پیش قبل از آنکه کشکان بخشکد و از رمق کامل بیفتد برای راه نجاتی به تکاپو افتادم که ما حصل آن طرحی بود با عنوان “آنژیوگرافی کشکان” که مورد تایید سازمان محیط زیست کشور قرار گرفت.
ولی در مرکز استان سوای خودم، طرح مورد نظر نیز مورد بی مهری قرار گرفت اما در اثنای مذاکرات و رایزنی ها با کارشناسان استانی محیط زیست طرح تالاب های ولیعصر (میرآباد) را هم مطرح کردم که بطور ضمنی و شفاهی با طرحم مبنی بر نجات آنها موافقت شد.
متاسفانه شرایط به سمتی رفت که دلسرد شدم ولی در حال حاضر شاهد مرگ تالاب ها هستیم و می‌طلبد راه نجاتی برای جلوگیری از مرگ تدریجی شان جست که این حقیر در صورتی که همکاری لازم صورت گرفته و اراده ایی عملگرایانه واقعا باشد، حاضر به همکاری بوده و بسته پژوهشی و کارشناسی شده نجات تالاب های ولیعصر را ارائه خواهم داد.
لازم به ذکر است چنانچه اقدام مثبتی صورت نپذیرد باتوجه به پیش بینی‌های کارشناسی شده سالها قبل، در زمانی کمتر حدوداً پنج ساله جز مردابی بدبو از آنها چیزی باقی نخواهد ماند.