نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت:

آینده مالی خوبی برای شهرداری متصور نیستم

نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: با این روش و اتکاء به مدل ناکارآمد سال گذشته که منجر به تحقق ۵۲ درصدی بودجه ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه شده است، آینده مالی خوبی برای شهرداری متصور نیستم.

به گزارش گفتار ما ۲۴، مجید دریکوند در تذکر شفاهی به شهرداری در خصوص بودجه ریزی ضعیف ۱۴۰۲ گفت: با این روش و اتکاء به مدل ناکارآمد سال گذشته که منجر به تحقق ۵۲ درصدی بودجه ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه شده است، آینده مالی خوبی برای شهرداری متصور نیستم.
وی گفت: درآمد شهرداری خرم آباد در عمده آیتم های درآمدی مصوب در بودجه ۱۴۰۱ صفر است و این بدان معناست که بدنه مال شهرداری تنبل و بی برنامه است.
دریکوند گفت: بودجه ۱۴۰۲ نزدیک به هزار و پنجاه میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۴۶ درصد آن بودجه جاری و حقوق و دستمزد است، با این حساب و تحقق تقریبا ۵۰ درصدی بودجه سال گذشته و احتمال تکرار این اتفاق در سال جدید پیش رو باید گفت که شهرداری صرفا برای پرداخت حقوق پرسنل کار می‌کند و برنامه ای برای فعالیت های عمرانی ندارد چرا که پولی ندارد.