اجازه نمی دهم با احداث سد معشوره کشاورزی مردم پلدختر تعطیل شود/ سید حمید رضا کاظمی
اجازه نمی دهم با احداث سد معشوره کشاورزی مردم پلدختر تعطیل شود/ سید حمید رضا کاظمی

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گفتارما، با اشاره به موضوع رودخانه کشکان و اینکه شغل اکثر مردم حوزه انتخابیه ام کشاورزی از طریق این رودخانه است گفت: بنده بعنوان خدمتگذار مردم شریف پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اجازه برداشت حتی یک قطره از آب […]

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گفتارما، با اشاره به موضوع رودخانه کشکان و اینکه شغل اکثر مردم حوزه انتخابیه ام کشاورزی از طریق این رودخانه است گفت: بنده بعنوان خدمتگذار مردم شریف پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اجازه برداشت حتی یک قطره از آب این رودخانه حیاتی را نخواهم داد. سید حمید رضا کاظمی در خصوص پروژه احداث سد معشوره با بیان اینکه نمی گذارم با احداث و ساخت سد معشوره به کشاورزی مردم پلدختر ضربه بزنند، تاکید کرد: بنا به مطالعات اولیه قرار بود این سد برای یک میلیون متر مکعب ساخته شود ولی احداث آن از هدف اولیه فاصله گرفته و میزان آن را به ۱۰۰ میلیون تبدیل کردند، ولی من در برابر این طرح همراه و همگام با مردم پلدختر می ایستم و با این موضوع کاملا مخالفم.

گفتار ما یادآور می شود آقای کاظمی نماینده مردم شهرستان پلدختر در مجلس شورای اسلامی در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، به برداشت بی رویه از آب رودخانه کشکان بارها هشدار داده بود و با بیان اینکه هرگونه بهره برداری از این رودخانه حیات مردم پلدختر را تهدید می کند خواستار پاسخگویی متولیان این امر و توجیه کردن مردم پلدختر توسط صدا و سیما و اصحاب رسانه نسبت به عواقب بد احداث سد معشوره شده بود.