اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز تِل عجم چگنی

به گزارش خبرنگار گفتار ما ۲۴، شیرزاد نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل پروژه‌های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل استان در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: این عملیات در قالب یک بند سنگی ملاتی با ارتفاع بند ۱۲ متر و با حجم مخزن ۱۳۰ هزار […]

نجفیبه گزارش خبرنگار گفتار ما ۲۴، شیرزاد نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل پروژه‌های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل استان در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: این عملیات در قالب یک بند سنگی ملاتی با ارتفاع بند ۱۲ متر و با حجم مخزن ۱۳۰ هزار مترمکعب جهت کنترل سیلاب در حوزه تل عجم در حال اجرا است.

وی به پیشرفت فیزیکی ۸۰  درصدی عملیات آبخیزداری و اجرای عملیات بیومکانیکی در قالب ۱۰۰ هکتار در این حوزه اشاره کرد و افزود: عملیات بیولوژیک نیز به میزان ۱۲۳ هکتار در اراضی شیبدار بالادست بند با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

نجفی تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل آبهای سطحی و رواناب‌ها، احیای مراتع منطقه، جذب و ذخیره نزولات آسمانی، تاثیر در اقتصاد معیشت ساکنین منطقه، احیا چشمه سارهای حوزه آبخیز و … می باشد.

نجفی یادآور شد: اعتبار این پروژه مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد ریال می باشد.

  • خبرنگار: محمد باقر شفیعی