اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز تِل عجم چگنی
اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز تِل عجم چگنی

به گزارش خبرنگار گفتار ما ۲۴، شیرزاد نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل پروژه‌های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل استان در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: این عملیات در قالب یک بند سنگی ملاتی با ارتفاع بند ۱۲ متر و با حجم مخزن ۱۳۰ هزار […]

نجفیبه گزارش خبرنگار گفتار ما ۲۴، شیرزاد نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل پروژه‌های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل استان در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: این عملیات در قالب یک بند سنگی ملاتی با ارتفاع بند ۱۲ متر و با حجم مخزن ۱۳۰ هزار مترمکعب جهت کنترل سیلاب در حوزه تل عجم در حال اجرا است.

وی به پیشرفت فیزیکی ۸۰  درصدی عملیات آبخیزداری و اجرای عملیات بیومکانیکی در قالب ۱۰۰ هکتار در این حوزه اشاره کرد و افزود: عملیات بیولوژیک نیز به میزان ۱۲۳ هکتار در اراضی شیبدار بالادست بند با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

نجفی تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل آبهای سطحی و رواناب‌ها، احیای مراتع منطقه، جذب و ذخیره نزولات آسمانی، تاثیر در اقتصاد معیشت ساکنین منطقه، احیا چشمه سارهای حوزه آبخیز و … می باشد.

نجفی یادآور شد: اعتبار این پروژه مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد ریال می باشد.

  • خبرنگار: محمد باقر شفیعی