اخذ مجوز بیمارستان سوانح سوختگی لرستان
اخذ مجوز بیمارستان سوانح سوختگی لرستان
نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی از اخذ مجوز بیمارستان سوانح سوختگی لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی با بیان اینکه بیمارستان سوانح سوختگی از نیاز های کل مردم لرستان بوده و با توجه با تعداد بالای اعزامی به استان های مجاور ، نسبت به کلنگ زنی هرچه سریع تر این بیمارستان اقدام شود.
وی افزود: با همکاری سایر نمایندگان استان برای تامین بودجه این بیمارستان اقدامات لازم را انجام خواهیم کرد.