اخذ گواهی نامه استاندارد بین المللی پیست اسکی الیگودرز
اخذ گواهی نامه استاندارد بین المللی پیست اسکی الیگودرز
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: پیست اسکی تمندر الیگودرز گواهی نامه بین المللی استاندارد دریافت کرد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار خبرگزای صداوسیما گفت: بعد از بازدید چند وقت پیش برنارد گایراد نماینده فدراسیون جهانی اسکی از پیست اسکی تمندر الیگودرز ، این پیست در رشته‌های مارپیچ کوچک و بزرگ مورد تایید فنی فدراسیون جهانی اسکی قرارگرفت و گواهی نامه استاندارد بین المللی دریافت کرد.
وی تصریح کرد: پیست اسکی تمندر الیگودرز اسفند سال ۹۹ در یک سایت ۵۰ هزار مترمربعی با امکاناتی نظیر دستگاه تله اسکی به طول ۷۰۰ متر، تسطیح باند، جاده دسترسی به طول حدود ۶۵۰ متر، پارکینگ و دستگاه برف روب افتتاح شد.
پیست اسکی تمندر در روستای فرسش در ۴۵ کیلومتری شهر الیگودرز قرار دارد.