شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

اخطارهای ۲۰۰۰، سوهان روح مشترکان تلفن ثابت شهرستان الیگودرز

هشدارهای گاه و بی گاه به مشترکان بدهکار ناملایمات روحی را دو‌ چندان می نماید.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، در شرایطی که روح‌ و روان‌ مردم درگیر مشکلات معیشتی است، ماهیانه چند روز مخابرات میهمان ناخوانده منازل شده و با هشدارهای گاه و بی گاه به مشترکان بدهکار ناملایمات روحی را دو‌ چندان می نماید.
اینکه مشترکان موظف به پرداخت بدهی خود بابت استفاده از خدمات می باشند حرفی نیست، اما براستی آیا سزاوار است برای ۱۱ هزار تومان بدهی تلفن اینگونه اعصاب و روان مردم بازیچه شود؟
این در حالیست که بهای خرید امتیاز تلفن چندین برابر قبض می باشد، و‌ در صورت عدم پرداخت بدهی در نهایت شرکت مخابرات می تواند مشترک را سلب امتیاز نماید، اما شرکت مخابرات در مقام طلبکار به گونه ای اخطارهای مکرر صادر می کند که‌ گویی مشترکان بدهکار قرار است از کشور خارج شوند!
حال بگذریم که هزینه صدور قبض کاغذی بعنوان نیاز شرکت ها و سازمانها برای تنظیم سند، ۵ هزار تومان می باشد و بخش جالب قصه اینجاست که حتی پس از پرداخت قبض تلفن، اخطارهای ۲۰۰۰ و پیامک ها همچنان ادامه دارد.
آقایان مسوول مردم به امید آینده بهتر در حال تحمل سختی ها و ناملایمات می باشند، ای کاش شما هم کمی شرایط را درک کنید.