ادارات دولتی در مورد جابجایی روستای کمندان تعلل دارند
ادارات دولتی در مورد جابجایی روستای کمندان تعلل دارند
نماینده دورود و ازنا در مجلس با تاکید بر این که سرعت آبگیری سد کمندان باید متناسب با جابجایی روستا انجام شودِ، افزود: علیرغم قول‌های متعددی که مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان و معاون سازمان محیط زیست دادند و عنوان کردند مشکلی برای جانمایی روستا وجود ندارد اما نامه رفع مشکل محل روستا را اعلام نمی‌کنند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، حسین گودرزی با تاکید بر این که سرعت آبگیری سد کمندان باید متناسب با جابجایی روستا انجام شودِ، افزود: علیرغم قول‌های متعددی که مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان و معاون سازمان محیط زیست دادند و عنوان کردند مشکلی برای جانمایی روستا وجود ندارد اما نامه رفع مشکل محل روستا را اعلام نمی‌کنند.
وی گفت: بخشی از روستا در محل دریاچه سد قرار دارد و باید این موضوع زودتر به نتیجه برسد.از بهار امسال سد آماده آبگیری است و سرعت آبگیری باید متناسب با جابجایی روستا انجام شود. احداث شبکه پایاب شروع شده و ۶۰۰ هکتار آن تعیین شده است. با احداث این سد ۴۲۰۰ هکتار از زمین‌های پایین دست آن مشروب خواهند شد.قرار بود تابستان امسال آب شرب شهرستان ازنا از محل این سد تامین شود و از چاه‌ها استفاده نشود.

* خبرنگار: الهه احمدی سبزوار