ادامه حیات شهرداریهای شهرستان چگنی در دستان فرماندار
ادامه حیات شهرداریهای شهرستان چگنی در دستان فرماندار
جناب فرماندار شهرستان چگنی حرف زدن با شما که خود بزرگ شده جوامع علمی و دانشگاهی هستید در این زمینه راحت تر است. لطفاً مشکلات قانونی جذب سرمایه گذار را حل کنید و با ورود مستقیم و رایزنی با مدیران استانی و حتی کشوری در این زمینه تاریخ ساز باشید.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، ورود به یک جامعه بزرگتر و ساختن یک محیط بزرگ تر مستلزم نگاه ویژه دولت و دولتمردان به سازمان هایی است که بار اصلی ساختن اینچنین محیط ها و بستر های اولیه را بر دوش دارند.
رعایت قواعد و حقوق امری ضروری است اما در بعضی مواقع برای اینکه شهروندان یک جامعه بتوانند آسوده خاطر باشند و خود را در یک جامعه رو به پیشرفت ببینند دولتمردان باید با استفاده از آئین نامه ها و تبصره ها بستر مناسبی را برای دریافت تسهیلات مالی و اعتباری فراهم کنند.
جامعه توسعه یافته و مترقی جامعه ای است که فکر و اندیشه مسئولین آن دارای ایده های بزرگ و قابل اجرا باشند.
ما برای اینکه شهرهای سراب دوره؛ ویسیان و چم پلک را گسترش دهیم و بخواهیم شرایط ظهور مدرنیته به معنای تصویر شهری را در آنها پیاده کنیم باید از طریق مرکز مدیریتی کشور به دنبال جذب منابع و دیگر امکانات لازم باشیم.
واقعیت است شهرهای سراب دوره؛ ویسیان و چم پلک به لحاظ مالی وضعیت مطلوب و ایده آلی ندارند و‌ برای کمک به آینده شهری و شهرداری های این دو شهر یک منجی نیاز است که بتواند در سطح استان و حتی کشور با رایزنی های لازم و علمی این دو شهرداری را از این حالت مالی خارج کند.
هم افزایی و‌ تعاملات بیشتر مسئولان شهرستان چگنی راه حل سریع رفع مشکلات شهرداری های شهرستان چگنی است.
جناب بازگیر فرماندار محترم و انقلابی چگنی در دیدار و گفتگوی با شما به بیان ایده های بزرگی در حوزه های عمرانی؛, اقتصادی و زیرساختی پرداخته و اشاره کردید که اجرای آنها نوید بخش آینده ای مترقی برای چگنی است.
شما که در حال انجام و فراهم کردن زیرساخت های دیداری جذب سرمایه‌گذار هستید لطفاً در نظر داشته باشید که توسعه و عمران شهری شهرها در حرکت شهرداریها به سمت جذب سرمایه‌گذار رقم می خورد و قابل اجراست.
جناب بازگیر فرماندار محترم و مردمی قطعآ با ذکاوت و درایتی که از شما برای همگان در این مدت کوتاه آشکار شده است پی برده اید که شهرداری های شهرستان چگنی برای اینکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به سرنوشت شهرداری زاغه گرفتار نشوند چاره و راهی جز جذب سرمایه‌گذار ندارند.
جناب بازگیر حرف زدن با شما که خود بزرگ شده جوامع علمی و دانشگاهی هستید در این زمینه راحت تر است.
لطفاً مشکلات قانونی جذب سرمایه گذار را حل کنید و با ورود مستقیم و رایزنی با مدیران استانی و حتی کشوری در این زمینه تاریخ ساز باشید.
بسیاری از مشکلات این شهرداری ها که سد و مانعی شده است برای پیاده سازی ایده های شهرداران این شهرها دستورات و مصوبات استانداری و بعضآ وزارتخانه هاست که جهت نقض و یا اجرا نکردن آنها نیاز به تعامل و همراهی مدیریت ارشد شهرستان است.
بعنوان مثال شهرداری سراب دوره در تلاش برای پیدا کردن محلی برای دفن زباله های شهری است تا با کم‌ترین هزینه ممکن آنها را در مرکز شهرستان دفن و ساماندهی کند اما دستورالعمل های ابلاغی معاونت عمرانی استانداری عملآ مانع از انجام این کار مطالعه شده می شود و همین امر سبب تحمیل شدن هزینه‌های بسیاری بر شهرداری سراب دوره خواهد شد.
فهم اینکه عدم ورود مدیریت ارشد شهرستان چگنی به بحران مالی شهرداری های سرآب دوره؛ ویسیان و چم پلک منجر به ضعف ساختار این نهادها خواهد شد چندان هم سخت نیست.
اوضاع خراب اقتصادی و عدم وجود ماشین آلات جدید و سالم در این شهرداری ها نیاز به تشریح و بحث و مجادله ندارد هیچ جور نمی توان تصور کرد که فرماندار محترم شهرستان چگنی نمی داند که عدم ورود و کمک وی به شهرداری های شهرستان منجر به کاهش ارائه خدمات و حتی شاید نابودی آنها گردد.
جناب فرماندار مجموعه های شهرداری قشری زحمتکش و فعال در عرصه خدمات رسانی شهری هستند که از سطح تعامل بالایی با شهروندان برخوردار می باشند که شما می بایست با خلاقیت از ظرفیت آنها برای اجرای بهینه برنامه های اجتماعی؛فرهنگی و عمرانی در شهرستان چگنی استفاده نماید.
جناب فرماندار شما بعنوان نماینده عالی دولت در شهرستان با توجه به اهمیت موضوع و بحران های مالی حاکم بر شهرداری های سراب دوره و ویسیان تدبیری بیندیشید تا زمینه جلب سرمایه گذار و ورود بخش خصوصی هم به منظور تزریق منابع مالی در شریان های شهر و هم با هدف اجرای طرح ها و برنامه ها فراهم گردد.
نقاط قوت بسیاری در شهرهای سراب دوره و ویسیان نهفته است؛ایده ها و برنامه های بلند مدتی از سوی شهرداران این شهرها ترسیم شده است که فرصتهای سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی توانمند می تواند به اجرای آنها کمک کند و چشم انداز آتی این شهرها دلگرم کننده باشد.
همانطور که در نوشتارهای قبلی گفته و تآکید شده است جناب فرماندار فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری یک چرخه ایست که آسیب شناسی روند کار ها و فعالیت های گذشته و فعالیت های موجود بخشی از این چرخه و برای ارتقاء آن ضروری است.
«به عقیده بسیاری و حتی خود شهرداران عدم وجود منابع مالی مانعی است برای اجرای طرح های توسعه شهری شهرهای سراب دوره و ویسیان»»
لذا با توجه به منابع بسیار محدود شهرداری های ذکر شده هم باید بدون هیچ گونه صبری رایزنی های لازم را بر جذب سرمایه و حمایت های بیشتر دولت از آنها را آغاز و مهم تر اینکه جلسات مشورتی برای مطالعات علمی و ارزیابی های مقدماتی را برای چگونگی جذب سرمایه گذار و ورود بخش خصوصی توانمند با حضور شهرداران شهرداری‌های شهرستان برگزار و شروع کنید.

* نویسنده و پژوهشگر حوزه اجتماعی