ارائه آمارها از مشکلات استان واقعی باشد
ارائه آمارها از مشکلات استان واقعی باشد
استاندار لرستان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه عنوان کرد: ارائه آمارها از مشکلات استان واقعی و دقیق باشد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عنوان کرد: ارائه آمارهای واقعی به مرکز موجب می شود کمبودها و مشکلات استان بخوبی دیده شده، قابل پیگیری باشد.
وی گفت: آمارهای غیر واقعی نه تنها به استان کمک نخواهد کرد، بلکه به ضرر مردم نیز خواهد بود، از این رو دستگاه های اجرایی استان مکلفند با پیگیری های میدانی و دقیق نسبت به جمع آوری آمارهای واقعی و به روز برای لحاظ در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام کنند.