ارائه خدمات به ۴۵۰۰ بیمار بستری در مراکز درمانی لرستان
ارائه خدمات به ۴۵۰۰ بیمار بستری در مراکز درمانی لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ارائه خدمات به چهار هزار و ۵۵۴ بیمار بستری در مراکز درمانی این استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ به نقل از مهر، بهرام دلفان با بیان اینکه از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا هفتم فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد کل مراجعین بستری در استان چهار هزار و ۵۵۴ بیمار بوده است، اظهار داشت: تعداد ۳۱ هزار و ۳۲۴ نفر نیز مراجعه سرپایی به اورژانس داشته‌اند.
وی در رابطه با عمل‌های جراحی انجام شده در بیمارستان‌های استان نیز، گفت: تعداد ۳۲۸ عمل جراحی الکتیو و ۶۶۸ مورد عمل جراحی اورژانس انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین در خصوص تعداد مراجعین اورژانس به سه بیمارستان شهرستان خرم آباد شامل شهدای عشایر، آیت اله مدنی و شهید رحیمی نیز، بیان داشت: در ایام فوق به چهار هزار و ۷۹ بیمار به صورت بستری و سرپایی در بیمارستان شهدای عشایر، تعداد دو هزار و ۳۱۹ بیمار در بیمارستان شهید رحیمی به صورت بستری و سرپایی و ۷۹۳ بیمار در بیمارستان شهید آیت اله مدنی به صورت بستری و سرپایی خدمات ارائه شده است.