ارتقاء راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز
ارتقاء راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقاء راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز در کنار ردیف های ملی اخذ شده و افزودن ۵ راهدارخانه به راهدارخانه های موجود باعث کاهش مشکلات شهرستان الیگودرز در این حوزه خواهد شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، محمد خدابخشی در جلسه ای که داشتیم مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور مصوبه سفر رییس جمهور به لرستان در خصوص ارتقاء اداره راهداری شهرستان الیگودرز پیگیری شد و مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور که تاکنون با اجرای این مصوبه مخالف بوده اند، موافقت خود را به صورت کتبی به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند.
وی افزود: ارتقاء راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز در کنار ردیف های ملی اخذ شده و افزودن ۵ راهدارخانه به راهدارخانه های موجود باعث کاهش مشکلات شهرستان الیگودرز در این حوزه خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: ضمنا مطالعات احداث تونل گردنه گله بادوش انجام و به زودی به همراه کاربرگ های ماده ۲۳ و تاییدیه های زیست محیطی و پدافند غیرعامل توسط وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون ماده ۲۳ ارسال خواهد شد.