رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

از سرمایه‌گذاران متقاضی احداث سردخانه حمایت می‌کنیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: لرستان به حداقل ۱۰۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای نیاز دارد و از سرمایه‌گذاران متقاضی احداث سردخانه حمایت می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، علی حسنی نیا در گفتگو با خبرنگاران گفت: مجوز احداث ۱۰۰ هزار تن سردخانه در لرستان صادر شده است، اما در حال حاضر ظرفیت سردخانه‌های استان ۲۵ هزار تن است.
وی گفت: به سردخانه‌های دو مداره زیر صفر و بالای صفر برای نگهداری گوشت و مواد پروتئینی و محصولات کشاورزی لرستان نیازمندیم.
حسنی نیا افزود: نیاز استان حداقل ۱۰۰ هزار تن فضای سردخانه‌ای است که برای تحقق این امر از سرمایه‌گذاران متقاضی احداث سردخانه حمایت می‌کنیم.