از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می کنیم
از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می کنیم
فرماندار شهرستان دلفان عنوان کرد: از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اصغر قهرمانی در ضیافت افطاری که با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد برگزار شد، گفت: تبدیل علم به تولید و ثروت مساله اصلی کشور است و با وجود فعالیت های خوب صورت گرفته در زمینه تشکیل و حمایت از شرکت های دانش بنیان، هنوز در زمینه تبدیل دانستنی ها به محصولات قابل بهره وری، کمبود داریم.
وی تصریح کرد: دولت انقلابی از شرکت‌های دانش بنیان با تمام وجود حمایت و یاری می کنند.
فرماندار دلفان از اقدام ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد در برگزاری چنین مراسم صمیمی با دانشجویان و اساتید تقدیر و قدردانی کرد.