از ظرفیت های اجتماعی برای توسعه غافل نشوید
از ظرفیت های اجتماعی برای توسعه غافل نشوید
طبیعت و نفس اعتراضات و بعضاً استقامت و جلوگیری از اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی که از سوی دولت ها در مناطق صورت می گیرد بخاطر سطح واکنش افراد از فرط بیم و ترس از خسارات ناشی از این طرح ها در آینده است و همین باعث بی تفاوتی و انفعال جامعه و واکنش منفی آنها در برابر دولت و یا مجریان طرح ها می شود.

یاسر نظری چگنی، نویسنده و روزنامه نگار لرستانی طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده اند، گفت: طبیعت و نفس اعتراضات و بعضاً استقامت و جلوگیری از اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی که از سوی دولت ها در مناطق صورت می گیرد بخاطر سطح واکنش افراد از فرط بیم و ترس از خسارات ناشی از این طرح ها در آینده است و همین باعث بی تفاوتی و انفعال جامعه و واکنش منفی آنها در برابر دولت و یا مجریان طرح ها می شود.
عدم دور اندیشی مردم و روشنگری مسئولین در اجرای اینگونه طرح ها برای آنها شرایطی پر ابهام و وضعیتی بغرنج در بعضی نقاط بوجود آورده است که باعث وخامت اوضاع زندگی و خسران مردم شده است.
ریشه ای که به اینگونه قضایا بنگری به ضعف در ارتباط اجتماعی مجریان طرح ها با جامعه خواهی رسید.
ارتباط اجتماعی باعث دور کردن ذهنیت منفی و تشریح دست آورد های مثبت این قبیل از کارها برای مردم خواهد شد.
متاسفانه به هزاران دلیل ناگفته به وظیفه و نقش موثر و کارآمد دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاها در کمک به آگاه سازی و روشنگری مردم برای همراه کردن آنها با دولت و مجریان طرح های عمرانی اشاره ای نشده و از دید متولیان امر پنهان مانده است.
دولت ها می توانستند و هم اکنون نیز می توانند تا دیر نشده است با استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراها با استنباط های منطقی و عقلانی باعث پل ارتباطی؛اعتماد و مشارکت مردم در طرح های عمرانی جامعه محور شوند.
نتیجه جلب اعتماد مردم نشان داده است که با تسهیل روابط بین دولتمردان که در این متن منظور مجریان طرح ها و برنامه های عمرانی دولتیست سبب دستیابی به اهداف؛کاهش تنش ها و سنگ اندازی ها می شود.
پیشنهاد دیگر نگارنده این است بزرگان و ریش سفیدان به مثابه و حکم یک ویترین زیبا در هر منطقه ای را دارند که همین بزرگان آشنایی خاصی با روحیات و راه روش رضایتمندی آنها دارند و در مقابل هم اهالی هم برای احترام به سنت ها و هم حفظ پرستیژ اجتماعی خود حرف شنویی خوبی از بزرگان خود دارند پس بهتر است که دولتمردان حاکم در هر منطقه با مشاوره از دهیاران و شوراها از ظرفیت بزرگان نیز استفاده کنند.
فراموش نکنیم که در طول تاریخ این مرز و بوم بزرگانی بودند که با برخورداری از روحیات مردمی؛خدمتگذاری و پایبندی به اصول ارزش های اجتماعی مسبب انجام کارهای خیرمندانه بسیار بزرگی بوده و در مسیر خدمت به مردم و فراهم کردن شرایط رفاه و عمران جامعه هیچ‌گاه سکوت نکردند و به ایفای نقش بزرگانه خود به خوبی پرداختند.
بهترین فرصت است تا با تعریف جایگاه واقعی این بزرگ مردان و ارج نهادن به ارزش های اجتماعی و اخلاقی یک بار دیگر برای رفع موانع از آنها بخواهیم در در تحولات مردم محور و کمک به اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی نقش آفرینی کنند.
این نوشتار در دو قسمت نگاشته شده است.
پاراگراف های زیر به نقش گم شده ی دهیاران در اجرای طرح های عمرانی اشاره دارد.
آنچه که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد این نکته مهم است که دولت سیزدهم در بخشنامه های ابلاغی و قوانین مرتبط با دهیاری ها یک سیاست های راهبردی را در اولویت قرار داده که هدف اصلی این راهبردها ارتقا و بهبود سطح زندگی مردم می باشد.
نکته مهم و قابل توجه در این سیاست ها استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی روستایی و بهبود وضعیت درآمدی دهیاری هاست.
حال نکته مهم پاراگراف فوق در این است که آیا دهیاری ها تا چه توانسته اند در شهرستان چگنی و حتی کل استان لرستان به اجرای طرح های عمرانی روستایی محور کمک کنند.
آیا سطح دانش و آگاهی دهیاران و شوراهای ما در حدی بوده است که به ارزش گذاری و معرفی منافع این طرح ها برای عموم اقدام نمایند یا خیر؟

print