از فناوری های نوین در حفاظت از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استفاده کنند
از فناوری های نوین در حفاظت از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استفاده کنند
معاون سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور از انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های محیط‌زیست طبیعی در کشور خبر داد و گفت: از فناوری های نوین در حفاظت از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استفاده کنند

به گزارش گفتار ما ۲۴، علیرضا نورمحمدی امروز یکشنبه در اولین نشست منطقه‌ای رؤسا و دبیران مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: استان لرستان به عنوان استان پایلوت اجرای طرح‌های محیط زیست طبیعی انتخاب شد.

وی افزود: ادارات کل حفاظت محیط‌ زیست استان‌ها موظف شده‌ بودند در حد امکان از تجهیزات و فناوری های نوین در حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان استفاده کنند.

نورمحمدی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی و پیگیری‌های صورت گرفته در لرستان، این استان پایلوت محیط زیست طبیعی شد که می‌بایست اقدامات آن به سایر استان‌های کشور تسری پیدا کند.