از مدیران درخواست داریم وقت اداری رو برای مردم بذارند
از مدیران درخواست داریم وقت اداری رو برای مردم بذارند
برخی ادارات هستند که همیشه دو یا سه نفر از کارمندان، توی اتاق مدیر نشستن و دارن چای و بیسکویت میخورند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، برخی ادارات هستند که همیشه دو یا سه نفر از کارمندان، توی اتاق مدیر نشستن و دارن چای و بیسکویت میخورند. کارمند عزیز، شاید یکی کار یا صحبتی با مدیر داشته باشه که نخواد شما هم اونو بدونین. از مدیران درخواست داریم وقت اداری رو برای مردم بذارن نه خوردن چای و بیسکویت با همکار

print