استاندار به چهار نفر حکم داد
استاندار به چهار نفر حکم داد
از طرف استاندار لرستان احکام مدیر دفتر و معاونت عمرانی استانداری لرستان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، در احکامی جداگانه از سوی استاندار لرستان احمد رضا دالوند بعنوان سرپرست معاونت عمرانی استانداری، سید رضا حسینی سرپرست اداره کل حوزه استاندار، سعید یادگاری به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و کوروش بیرانوند به عنوان مشاور استاندار منصوب شدند.
شنیده ها از تغییر قریب الوقوع معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان و انتصاب یکی از فرمانداران استان سمنان در دولت احمدی نژاد بعنوان جانشین محمود ثمینی در معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان حکایت می کند.