استراتژی گذشته لرستان در مقابل اعتیاد پاسخگو نیست
استراتژی گذشته لرستان در مقابل اعتیاد پاسخگو نیست
مدیر کل بهزیستی لرستان عنوان کرد: استراتژی گذشته لرستان در مقابل اعتیاد پاسخگو نیست و در سال جدید باید استراتژی خود را عوض کنیم و از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تغییر موضع بدهیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، همایون عمودی زاده در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان، گفت: اعتیاد مادر همه آسیب های اجتماعی است و در مباحث مربوط به اعتیاد یقیناَ اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار و مستمر در کاهش اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مخدر از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: سرعت گسترش بلای خانمان سوز اعتیاد بالاست بطوریکه از همه آسیب های اجتماعی سبقت گرفته است و استراتژی گذشته ما در مقابل آن پاسخگو نیست.
وی گفت: در زمینه کنترل و کاهش این بلای خانمانسوز نیازمند ریل گذاری برای پیشبرد اهداف خود در سال جدید هستیم.
عمودی زاده گفت: بهزیستی لرستان در طرح پازک با برگزاری به بیش از ۹۰ نفر و  همچنین در طرح کیان به ۲۸۰ نفر در خصوص آگاه سازی و پیشگیری از مصرف مواد اعتیاد آور، آموزش های لازم را ارائه کرده است.
مدیر کل بهزیستی لرستان با اشاره به ساختارسازی اخلاقی در پیشگیری فرهنگی از اعتیاد و تغییر نگرش افراد در جامعه نسبت به گرایش به اعتیاد و مواد مخدر، تصریح کرد: در سال جدید باید استراتژی خود را عوض کنیم و از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تغییر موضع بدهیم.

* خبرنگار: زهرا احمدی سبزواری