استقبال گردشگران دریاچه گهر از مسیر الیگودرز و ضرورت تغییر نگاه مسئولین
استقبال گردشگران دریاچه گهر از مسیر الیگودرز و ضرورت تغییر نگاه مسئولین
مشاهده میدانی حاکی از آن است که علاوه بر گردشگران بومی، مسافرانی از تهران، اصفهان ، اراک و حتی کرمان مسیر الیگودرز را انتخاب می نمایند.

محسن دهقان‌ نژاد، پژوهشگر مسائل اجتماعی لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: نگاهی به آینده و روند گردشگران در چند سال اخیر حاکی از استقبال عمومی مسافران دریاچه، به خصوص اکیپ های خانوادگی از مسیر الیگودرز است.
وقوع چنین رخدادی پیش از هر گونه قضاوت زودهنگام مرهون هموار بودن‌ و شیب کمتر این‌مسیر برای خانواده ها است که به عنوان یک‌ مزیت قابل توجه بر سایر جذابیت های بی نظیر این مسیر افزوده است.
در این میان اگرچه مسیر دورود همچنان از سوی گردشگران شهرهای اطراف خودش مقبولیت دارد اما مشاهده میدانی حاکی از آن است که علاوه بر گردشگران بومی، مسافرانی از تهران، اصفهان ، اراک و حتی کرمان مسیر الیگودرز را انتخاب می نمایند.در کنار این دو گزینه؛ مسیر ازنا نیز با وجود مسیر کوهستانی آن اما برای کوهنوردان و اکیپ های حرفه ای خالی از جذابیت نیست.
حال در چنین شرایطی گاه آن فرا رسیده است که با عبور از نگاه سطحی مالکیت این شهر یا آن شهر با هدف استفاده از همه ظرفیت ها برای رونق صنعت گردشگری منطقه و صد البته با لحاظ نمودن تدابیر زیست محیطی برای حفظ این سرمایه خدادادی ، تدابیر جدیدی اتخاذ گردد زیرا بیم آن می رود تمرکز بر یک‌مسیر و غفلت از سایر جهات نتیجه ای غیر از آنچه گفته شد به همراه داشته باشد.