اصلاح طلبان، اصلاح طلب می مانند/ در پاسخی به مطلب: خجسته پور؛ خجسته بماند به قلم شهریار فرجی نصیری

در سایت خبری بلوطستان مطلبی با عنوان خجسته پور؛ خجسته بماند به قلم شهریار فرجی نصیری به چاپ رسیده است، در ابتدای این مطلب انتقادات تندی را متوجه معاونت سیاسی سابق استانداری لرستان(سید سعید شاهرخی) نموده است و برون داد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نتیجه ی عملکرد سید سعید شاهرخی دانسته است، […]

DSC_2666-1در سایت خبری بلوطستان مطلبی با عنوان خجسته پور؛ خجسته بماند به قلم شهریار فرجی نصیری به چاپ رسیده است، در ابتدای این مطلب انتقادات تندی را متوجه معاونت سیاسی سابق استانداری لرستان(سید سعید شاهرخی) نموده است و برون داد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نتیجه ی عملکرد سید سعید شاهرخی دانسته است، البته بخش عمده شکاف ها و اختلافات بین اصلاح طلبان استان در جریان انتخابات مجلس را هم به متوجه عملکرد ایشان نموده است، بطوریکه می نویسد: (عملکرد نامطلوب وی در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴یکی از دلایل اصلی باخت هشت به یک اصلاح طلبان در این انتخابات بود.)

(مهمترین  چالش پیش رو همان شکافی است که در اردوگاه اصلاح طلبان بوجود آمده که بخش عمده ای از این شکاف را می توان میراث شوم عملکرد معاونت سیاسی پیشین استانداری دانست.)

اصلاح طلبی جریانی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نگاه مختص خود به امور داخلی و سیاست خارجی است که فرایندی از پایین به بالا دارد، اگر از منظر دستوری، حاکمیتی و فرایند از بالا به پایین به اصلاح طلبی بنگریم نقش مردم، احزاب و تشکلهای سیاسی را نادیده گرفته و اصلاح طلبی را قائم به شخص و یا اشخاصی خاص نموده ایم. گر چه از معاونت سیاسی به عنوان شخصیتی سیاسی میتوان انتظار کارسیاسی داشت اما معاونت سیاسی استانداری در مقام مجری و متولی انتخاباتهای متفاوت، وظیفه ای فراتر از مدیریت جناحی در انتخاباتها دارد. آقای خجسته پور در منصب فرمانداری خرم آباد، با توانمندی خاصی که از خودشان در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه خرم آباد و دروه چگنی بروز دادند باعث شدند که اعتماد اصولگرایان، اصلاح طلبان و همه مردم با سلایق مختلف سیاسی را به سلامت انتخابات جلب شود  و حتی می توان گفت در زمینه عملکرد آقای خجسته پور در انتخابات مذکور، اصولگرایان به اندازه اصلاح طلبان از ایشان رضایت داشتند، چرا که آقای خجسته پور، فرمانداری قاتون مدار بودند و به خوبی از رای مردم صیانت نمودند. نویسنده مطلب خجسته پور؛ خجسته بماند، پیروزی دکتر محمد بیرانوندی در انتخابات مجلس را نتیجه ی مدیریت آقای خجسته پور می داند و می نویسد: ( مدیریت توانمند و قابل قبول دکتر خجسته پور در این انتخابات باعث شد تا تنها چهره ی اصلاح طلب لیست امید در استان  از حوزه ی انتخابیه وی وارد مجلس شود.) پیروزی دکتر بیرانوندی نتیجه ی اعتماد مردم به گفتمان اصلاح طلبی بوده است علاوه بر این شخصیت و توانمندی آقای بیرانوندی را هم باید اعتماد مردم به گفتمان اصلاح طلبی اضافه نمود، در مدیریت و توانمندی آقای خجسته پور هیچ شکی وجود ندارد اما نباید پیروزی دکتر بیرانوندی را به فرماندار بودن خجسته پور منتسب کرد اگر این چنین فکر بکنیم آن وقت پیروزی آقای ملکشاهی راد را چگونه توجیه می نماییم؟ عامل پیروزی آقای ملکشاهی راد کدام فرماندار بوده است؟ آقای فرجی نصیری در این نوشته به مهمترین چالشهای پیش روی آقای خجسته پور می پردازد و مهمترین چالش پیش رو معاونت سیاسی را شکافی می داند که در اردوگاه اصلاح طلبی بوجود آمده است و در ادامه مطلب دومین چالش را نیروهای اصلاح طلبی می داند که به نمایندگان اصولگرا رای داده اند و این نیروهای اصلاح طلب که حامی نمایندگان اصولگرا هستند را نگارنده در یاداشتی تحت عنوان دلالیسم سیاسی پدیده ای نوظهور در سپهر سیاسی …) می داند. در مجموعه نویسنده ی مطلب، معاونت پیشین سیاسی استانداری و عده ای از اصلاح طلبان را عامل اختلاف و انشقاق اصلاح طلبان می داند. اگر ایشان اندک مطالعه ای در مورد عملکرد مدیران شهرستان پلدختر که بعد از خرداد نود و دو بر منصب ها گماشته شدند، می کرد متوجه می شدند که عامل اصلی اختلافات اصلاح طلبان، همین مدیرانی بودند که اصلاح طلبی را فقط در داشتن منصب و پست خلاصه نمودند و همراهی خود را با اصلاح طلبی منوط به حفظ میز و مقام خود دانسته و می دانند. اگر  به انتخاباتهای مجلس در دوره ی هشتم و نهم نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که همین کسانی که امروز نگران عزل شان از منصب های مدیریتی در شهرستان هستند چگونه در دست در دست پایداری چی ها بزرگترین ضربات را بر پیکر اصلاح طلبی و اصلاحات وارد ساختند. آقای فرجی نصیری، عده ای از اصلاح طلبان را دلال سیاسی و عامل اختلاف دانسته و به دنبال آن به آنها پیشنهاد می دهد ” یا به حامیان دولت تدبیر و امید بپیوندند یا از نمایندگان اصولگرای خود حمایت کنند” و می نویسد: ( این نیروها باید در یک بزنگاه سیاسی دیگر دست به انتخابی مهم بزنند یا از نمایندگان اصولگرای خود حمایت کرده و یا با حمایت از دولت تدبیر و امید به پایگاه اصلی خود برگردند.)

هرکس با هر عنوانی به پیشبرد گفتمان اصلاح طلبی کمک نماید، مورد حمایت اصلاح طلبان است و بایستی از وی حمایت کرد. نویسنده ی مطلب، معاونت سیاسی پیشین استانداری را عامل مهم ناکامی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس می داند اگر به نقش احزاب و تشکلهای مدنی و به کار تشکیلاتی و سازمانی اعتقاد داشته باشیم نباید در تئوری پردازی عامل شکست اصلاح طلبان را شخصی خاص در منصبی خاص معرفی نماییم.

سومین چالش خجسته پور در این نوشته عزل و نصب هایی بوده که به اعتقاد آقای فرجی نصیری، تحت فشار نمایندگان اصولگرا انجام گرفته اند، وی در این نوشته از شهرستان های پلدختر و کوهدشت نام می برد و معتقد است که سبد آرای دکتر روحانی در این شهرستان ها افت نموده است.

بر همگان روشن است که بعد از پیروزی دولت تدبیر و امید در سال نود و دو، از آنجایکه در آن ایام نماینده ی مردم شهرستان پلدختر در مجلس شورای اسلامی از حامیان جبهه ی پایداری بودند، بنابراین عده ای در پوشش و به نام اصلاح طلبی و با حمایت پایداری چی ها، باعث شدند که اکثریت اعضای ستاد دکتر روحانی در شهرستان پلدختر گوشه نشین شده و کسانی عهده دار مناصب و مدیریت ها شدند که در سال نود و دو ستاد دکتر روحانی را نجس می خواندند یا اینکه در ستاد سایر کاندیداتورهای ریاست جمهوری فعال بودند.

همانطوریکه انتصاب خجسته پور به سمت معاونت سیاسی استانداری باعث نشاط اصلاح طلبان استان شد به همان اندازه انتصاب دستیاری به سمت فرماندار شهرستان پلدختر باعث فراگیر شدن نسیم دولت تدبیر و امید در شهرستان شده و آنچه بصورت میدانی در این شهرستان دیده می شود تقویت اعتماد مردم به برنامه دولت دکتر روحانی می باشد. انتظار نداشته باشیم برنامه ها و اهداف دولت دکتر روحانی به نفع شخصی خاص و یا مدیری خاص در شهرستان پلدختر مصادره شود، تغییرات درون گفتمانی مدیریت ها در شهرستان پلدختر در جهت تزریق سلیقه ها و انژری های جدید و متنوع به سیستم مدیریتی می باشد و اگر به وحدت در عین کثرت اعتقاد داشته باشیم سبد رای دکتر روحانی را منوط به پست و منصب داشتن عده ای نمی دانیم که در دوره ی مجلس نهم دست در دست نماینده ی جبهه ی پایداری، بزرگترین ضربه را بر پیکر اصلاح طلبی و اصلاحات وارد ساختند. اگر تحلیل مان این باشد که اگر چند نفر مدیر و صاحب منصب باشند آرای دولت افزایش می یابد تحلیلی سطحی و بدور از واقعیت های جامعه است. مگر در سال نود و دو همه ی مدیران شهرستان پلدختر از جبهه ی پایداری نبودند، پس چگونه اکثریت مردم به دکتر روحانی رای دادند؟ مگر در سال نود و چهار و در جریان انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی بیشتر مسئولین سیاسی و مدیران ادارات شهرستان پلدختر از کاندیداتور خاصی حمایت نکردند!!! بایستی بدانیم مردم برای رای دادن معیار دارند و منتظر دستور مدیران و مسئولان نیستند که رای آنها را تعیین تکلیف نمایند.

مسلما با توجه به اعتماد مردم شهرستان پلدختر  به گفتمان اصلاح طلبی در سال نود و شش، سبد آرای دکتر روحانی مملو از آرایی خواهد شد که همواره اصلاح طلب بوده و اصلاح طلب می مانند.