به گزارش گفتار، روابط عمومی شرکت مخابرات استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از مالکان تلفن‌های ثابت در سطح استان درخواست کرد که اطلاعات خود را نزد این شرکت به روزرسانی نمایند. در متن اطلاعیه شرکت مخابرات استان لرستان آمده است: «مشترک گرامی؛ لطفاً جهت تکمیل اطلاعات پرونده خود در شرکت مخابرات لرستان لطفاً کد ملی‌، […]

به گزارش گفتار، روابط عمومی شرکت مخابرات استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از مالکان تلفن‌های ثابت در سطح استان درخواست کرد که اطلاعات خود را نزد این شرکت به روزرسانی نمایند.
در متن اطلاعیه شرکت مخابرات استان لرستان آمده است:
مخابرات لرستان«مشترک گرامی؛ لطفاً جهت تکمیل اطلاعات پرونده خود در شرکت مخابرات لرستان لطفاً کد ملی‌، کدپستی‌، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه صاحب امتیاز تلفن ثابت خود را به شماره ۱۰۰۰۰۰۱۳۵ ارسال فرمائید.»
قابل ذکر است در حال حاضر تعداد مشترکین تلفن ثابت در استان لرستان حدود ۴۷۰ هزار خط است.