اعتبارات استانی جوابگوی توسعه زیرساخت های ورزشی در لرستان نیست
اعتبارات استانی جوابگوی توسعه زیرساخت های ورزشی در لرستان نیست
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان گفت: حضور سرمایه گذاران در حوزه ورزش یکی از راه های اصلی توسعه است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ سید آرش قیاسیان در بازدید از دهکده المپیک و واحد‌های ورزشی اردوگاه کمالوند اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتبارات استانی جوابگوی توسعه زیرساختهای ورزشی در لرستان نیست؛حضور سرمایه گذاران را بهترین راه حل برای این موضوع می دانم.
وی تاکید کرد: باید برای تحقق اهداف توسعه استان نگاه مثبت داشته باشیم و نباید مظلوم نمایی کنیم یا استان را محروم نشان دهیم، بلکه باید همه و درهر جایگاهی برای جذب اعتبارات و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز استان بی وقفه تلاش کنیم تا مسیر توسعه استان شتاب بیشتری به خود گیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: جوانان لرستان در حوزه ورزش دارای استعدادهای بی نظیری هستند و در صورت حمایت از آنها قطعا شاهد درخشش ورزشکاران لرستان در کشور و جهان خواهیم بود.
قیاسیان در ادامه خواستار حمایت بیشتر صنایع و کارخانه های تولیدی و بخش خصوصی استان از تیم های ورزشی شد.