اعتیاد به سمت زنانه شدن در جریان است
اعتیاد به سمت زنانه شدن در جریان است
مدیر کل بهزیستی لرستان در بازدید از مرکز اقامتی میان مدت شفا و مرکز درمان و بازتوانی معتادین متجاهر آوای امید گفت: اعتیاد به سمت زنانه شدن در جریان است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، همایون عمودی زاده در بازدید از مرکز اقامتی میان مدت شفا و مرکز درمان و بازتوانی معتادین متجاهر آوای امید، در خصوص فعالیت های سازمان بهزیستی در بحث پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادین گفت: ضربان تند آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد با شیبی تند و به شکل بی رحمانه ای به سمت زنانه شدن در جریان است.

وی گفت: در سال های اخیر شاهد خزیدن بلای اعتیاد بصورت آرام و نامحسوس به سمت زنان هستیم که این آسیب نو ظهور اجتماعی معلول علت هایی شخصی و اجتماعی چون فقر، بدسرپرستی، بی سرپرستی، محل زندگی، تاثیر پذیری از دوستان و بیماریهای روانی یا طلاق والدین است.