اعلام مراکز واکسیناسیون کرونا امروز در خرم آباد
اعلام مراکز واکسیناسیون کرونا امروز در خرم آباد
رئیس مرکز بهداشت و درمان خرم آباد عنوان کرد: شهروندان خرم آبادی برای تزریق واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، دکتر مسعود بهزادی فر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهروندان برای تزریق واکسن کرونا در روز‌های غیر تعطیل به پایگاه ها‌ی سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی مراجعه شود.
وی تصریح کرد: شهروندان در ایام تعطیل و در نوبت صبح برای تزریق واکسن کرونا به دو پایگاه زیر مراجعه کنند.
ناصر خسرو: خیابان رازی، خیابان۱۶متری، جنب مرکز بهداشت خرم آباد
گلدشت شرقی: میدان کریم خان، جنب پمپ گاز
انواع واکسن: سینوفارم، برکت، نورا، اسپایکوژن، فخرا و رازی در مراکز واکسیناسیون وجود دارد.
برای دریافت کارت واکسن کرونا به سامانه سلامت salamat.gov.ir مراجعه کنند.