افتتاح خانه ی احزاب لرستان، یک گام به جلو/ بصیرکوشکی
افتتاح خانه ی احزاب لرستان، یک گام به جلو/ بصیرکوشکی

دو مطالبه عمده مشروطه خواهان، عدالت خانه و دارالشورا ( مجلس شورای ملی)  بود. از مهم ترین پیامدهای نهضت مشروطه توجه به قانون، تشکیل مجلس، فعالیت مطبوعات و تشکیل احزاب بود هر چند که احزابی فراگیر و به معنای واقعی شکل نگرفت. در دوره ی مشروطه احزابی مانند اعتدالیون، عامیون، اتفاق، ترقی و… تشکیل شدند […]

بصیر کوشکی12دو مطالبه عمده مشروطه خواهان، عدالت خانه و دارالشورا ( مجلس شورای ملی)  بود. از مهم ترین پیامدهای نهضت مشروطه توجه به قانون، تشکیل مجلس، فعالیت مطبوعات و تشکیل احزاب بود هر چند که احزابی فراگیر و به معنای واقعی شکل نگرفت.

در دوره ی مشروطه احزابی مانند اعتدالیون، عامیون، اتفاق، ترقی و… تشکیل شدند اما به دلیل وابستگی خارجی و نداشتن تشکیلات حزبی نتوانستند نقش حزب به معنای واقعی را ایفا نمایند.

حزب توده نیز از دیگر احزابی بود که در تاریخ معاصر ایران به دلیل وابستگی به روس ها و عدم تجانس با ساختارهای اجتماعی و دینی جامعه ی ایران نتوانست به حزبی بومی و ماندگار تبدیل گردد.

در بیان اهمیت احزاب در نظام های مردم سالار باید گفت که احزاب مغز و اندیشه ی نظام های مردم سالار و رسانه ها نیز صدای آنها می باشند . رقابت های سیاسی فقط در چارچوب احزاب معنا و مفهوم پیدا می کنند.

هنگامی که از منظر اسلامی به سیاست و کار سیاسی می نگریم سیاست مقوله ای برای خدمت به مردم و تلاش برای تامین رفاه و امنیت شهروندان است در این معنا و مفهوم ، سیاسیون با کار سیاسی برای خدمت به مردم در رقابت می باشند ، گرچه معمولا هدف سیاست رسیدن به قدرت می دانند اما با تعریف و تفسیر اسلامی این قدرت ابزاری برای خدمت به مردم و اعتلای کشور محسوب می شود.

 تشکیل و افتتاح خانه ی احزاب در لرستان امری میمون و مبارک است که در صورت فعالیت عملی ، پیامدهای مثبتی دارد.

فعالیت خانه احزاب در لرستان، به قانونمند شدن فعالیت های سیاسی منجر می گردد و مطالبات شهروندان از طریق احزاب به حاکمیت منتقل می گردد.

هنگامی که شهروندان جامعه مطالبه گر باشند، مسئولان و مدیران آن نیز پاسخگو بوده و در قبال تامین رفاه و امنیت شهروندان احساس مسئولیت می نمایند.

فعالیت خانه ی احزاب به کم رنگ شدن رقابت های قومی و قبیله ای منتهی می شود، وقتی افراد سیاسی در چارچوب احزاب فعالیت نمایند معیار و محور کار سیاسی هم اندیشی و همفکری می شود و همخونی و تعصب طایفه ای و قبیله ای رنگ می بازد در این صورت عوام گرایی و تحریگ مسائل عوام پسند کم رنگ می شود.

فعالیت خانه ی احزاب در لرستان برنامه محوری را برای کار سیاسی تقویت می کند در انتخابات های مختلف مردم به جای انتخاب افراد به برنامه ی احزاب توجه می کنند ، خروجی انتخابات ها و انتخاب مردم، برنامه های کارشناسی و قابل اجرا می شود و وعده های پوپولیستی افراد مورد انتخاب قرار نمی گیرند.

وقتی احزاب فعال باشند و سیاسیون در قالب برنامه ی احزاب فعالیت نمایند ، شناسنامه و کارنامه ی افراد مشخص و شفاف می گردد و سیاسیون بی هویت و بدون عقبه فکری منزوی می گردند.

فعالیت عملی احزاب باعث می شود که در پیشبرد منافع ملی وحدت و همگرایی شکل گرفته  و فضای نقد و نقادی سازنده جای تخریب و مانع تراشی مغرضانه را می گیرد.

خانه ی احزاب باشگاهی سیاسی است که می تواند به تربیت افراد سیاسی کارآمد و توانا اقدام نماید ، همانطوریکه باشگاه های ورزشی به تربیت بازیکن های مجرب اقدام می نمایند.

تشکیل و افتتاح خانه ی احزاب در لرستان گامی به جلو است در صورتی که فعالیت عملی، برنامه های اجرایی و پویایی احزاب را در دستور کار قرار بدهد.