افزایش بودجه راه آهن شهرستان الیگودرز
افزایش بودجه راه آهن شهرستان الیگودرز
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح راه آهن الیگودرز به داران ۷۰ درصد پیشرفت دارد و بودجه امسال این طرح ملی به ۷۲ میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح راه آهن الیگودرز به داران ۷۰ درصد پیشرفت دارد و بودجه امسال این طرح ملی به ۷۲ میلیارد تومان رسید.
وی تصریح کرد: این طرح در قانون بودجه کشور به راه آهن اصفهان – داران – ازنا نامگذاری شده و امسال ۳ میلیارد تومان اعتبار داشت که با پیگیری‌های فراوان بودجه آن ۶۹ میلیارد تومان افزایش یافت.
برای ساخت راه آهن ازنا – داران – اصفهان ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و طول این طرح ریلی از الیگودرز تا ازنا حدود ۳۰ کیلومتر است.