افزایش دبی رودخانه کشکان در پلدختر به ۶۰۰ متر مکعب
افزایش دبی رودخانه کشکان در پلدختر به ۶۰۰ متر مکعب
رییس امور آب شهرستان پلدختر گفت: طبق آمار ایستگاه آب سنجی کشکان پلدختر، اشل (تراز آب) این رودخانه 400 سانتی متر و دبی این رودخانه در پلدختر به 600 متر مکعب در ثانیه رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اکبر مهری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طبق آمار ایستگاه آب سنجی کشکان پلدختر، اشل (تراز آب) این رودخانه ۴۰۰ سانتی متر و دبی این رودخانه در پلدختر به ۶۰۰ متر مکعب در ثانیه رسیده است.
وی گفت: تراز سطح آب در رودخانه های چولهول، مادیان رود زیودار و همچنین رودخانه های کشکان و خرم آباد در محل دوآب ویسیان نسبت به ساعت ۱۴ روند کاهشی را نشان می دهد.
مهری افزود: افزایش سطح آب و رسیدن گذر حجمی رودخانه کشکان در پلدختر تا ۸۰۰ مترمکعب در ثانیه محتمل است.