افزایش سطح خدمات رفاهی کارکنان در دستور کار جهاد لرستان است
افزایش سطح خدمات رفاهی کارکنان در دستور کار جهاد لرستان است
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بر لزوم اجرایی شدن طرح گردشگری کارکنان این سازمان تاکید کرد و گفت: ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و خانواده های آنها در اولویت برنامه های این سازمان است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، سید رضا نجفی زاده در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان گفت: ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و خانواده های آنها در اولویت است و در همین راستا طرح اجرایی شدن گردشگری و رفاهی کارکنان سازمان، در دستور کار قرار گرفته است تا کارکنان بتوانند از امکانات تفریحی و رفاهی آن بهره مند شوند، چرا که آرامش و رفاه، رابطه ی مستقیم و موثری بر عملکرد مطلوب کارکنان دارد.

وی افزود: معاونت توسعه سازمان، در حال ارائه ی خدمات در زمینه های ورزشی، فرهنگی و آموزشی همکاران است و کارکنان می توانند از این ظرفیت ها بهره مند شوند.

نجفی زاده با بیان اینکه ارائه خدمات و رضایتمندی از اولویت های کاری ما است و در این راستا کوتاهی نخواهیم کرد اظهار داشت: نیروی انسانی عامل موثر و موتور محر‌ک هر سازمان است، لذا تلاش ما، در جهت افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان است.