یاسر نظری چگنی، طی یادداشتی عنوان کرد:

اقتدار دکتر زیویار و حفظ میراث گرانبهای لرستان

اقتدار در مدیریت به عنوان یک پایه ی اصلی و پیش نیاز در پیشبرد اهداف سازمانی است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اقتدار در مدیریت به عنوان یک پایه ی اصلی و پیش نیاز در پیشبرد اهداف سازمانی است.
در پیشتر اوقات و‌ در مواجهه با مشکلات بزرگ اجتماعی و پایان دادن بدون فرصت سوزی به مشکلات به شکل خارق العاده ای سوای از اعمال قواعد فقط بستگی به اقتدار و قدرت مدیریت دارد.
مدیران مقتدر که بر سر مصلحت عمومی با کسی شوخی ندارند با رفتارهای هماهنگ و با معیارهای جامعه محور واکنش های قاطعانه را بر بروکراسی های پیچیده بی نتیجه اداری و فرصت سوزی در جلسات ترجیح می دهند و با حضور میدانی در لحظه تصمیمات لازم را برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب اعمال می کنند.
بهترین نتیجه ای که مردم تمام لرستان امروز در مطالبه عمومی درباره جلوگیری از فروش زمین های پادگان ۰۷ به آن رسیدند با حضور دکتر فرهاد زیویار استاندار انقلابی لرستان در صحنه و تصمیم انقلابی استاندار محترم در صدور دستور عدم فروش زمین های این میراث گرانبهای لرستان و شهر خرم آباد بود.
با اینچنین آزمون هایی که بر سر تمایزات اجتماعی و‌ منافع عمومی برگزار می شود قدرت و هنر مدیریتی ملموس و نمایان می شود.
دستور آنی دکتر زیویار در جلوگیری از فروش زمین های پادگان ۰۷ ارتش هماهنگ با حفظ اصول ملی و میراث گران بهای گذشتگان و آیندگان بوده که با تمام قواعد رفتاری و حقوقی همخوانی دارد.
بلاشک اقتدار استاندار محترم و مردمی استان لرستان هماهنگ با مطالبات و خواسته همگانی مردم و‌ برای سبعیت و جلوگیری از فساد و برنامه های نامنظم اجتماعی و دولتی است.
قاطعیت و برخوردهای بدون مماشات دکتر زیویار با متجاوزین به حقوق مردم هنری ارزشمند است که انتظار می رود در دیگر افراد مسئول و مدیران وجود داشته باشد.
در ساختارهای اداری دولتی وقتی چابکی مدیران در دست یابی به اهداف متعالی موثر باشد همه ی افراد جامعه از موضع حمایت و رضایت سخن خواهند گفت.
به بیان دیگر بهتر است دیگر مدیران استان لرستان با تبعیت از استاندار محترم در انجام مسئولیت های محوله بیش از آنکه با نشستن در اتاق های شیشه ای به امید دل ببندند با حضور در موقعیت های خاص و حساس امکان سواستفاده از مصالح عمومی و دولتی را ندهند.
دکتر فرهاد زیویار در منصب مدیریت ارشد اجرایی استان لرستان آغاز استقرار تجدد سیاسی در استان است و می توان تصور کرد که اشرافیت دکتر زیویار بر مشکلات لرستانکه خود بزرگ شده این آب و خاک است فارغ از نصیحت الملوکی و نطق های بی حاصل است و نوع مدیریت استاندار محترم بیشتر استثنا است تا شبیه به یک قاعده مستثنی.
حال که استاندار انقلابی لرستان در راستای تحقق بخشیدن به خواسته و مطالبه مردمی در جهت جلوگیری از فروش زمین های پادگان ۰۷ ارتش بدون درنگ پای به میدان عمل گذاشت و با تصمیمی شجاع و انقلابی کام مردم را شاد کرد بهتر شهروندان هم به لحاظ این عملکرد خوب و پاسخگویی تمام وقت دکتر زیویار در جهت رضایت عمومی هم بیانیه بدهند و هم فضاهای حقیقی و مجازی را از متن های سپاسگزاری از استاندار محترم پر کنند.
ورود مقتدرانه استاندار محترم لرستان به بحث پادگان ۰۷ را می توان از شاخص های اصلی توان یک مدیر اجرایی قلمداد کرد که با ورود تحلیل گرایانه به این شاخص کاملا مشخص می شود که در مسیر رو به جلو قرار داریم یا عقب و آیا می توان به آینده لرستان امیدوار بود یا خیر.
با بررسی تک تک مولفه های مدیریتی و توان بالای مدیریتی دکتر فرهاد زیویار استاندار ولایی لرستان و از همه مهم تر ورود مستقیم و بدون در زمان قرار دادن اولویت ها به بحث فروش زمین های پادگان نظامی ارتش شهرستان خرم آباد و تاثیر مثبت آن در افزایش رضایت مردم باید هم امیدوار بود و هم از این تیم مدیریتی همگن؛منسجم و همدل حاکم بر لرستان خوشحال بود.
باید راوی این حقیقت باشیم که اگر دکتر زیویار در بحث حیاتی پادگان نظامی ارتش در لرستان کوتاهی و یا دیر اقدام می کرد دچار خسرانی نسلی می‌شدیم و معنای مدیریت انقلابی در ابهامات مخالفان دست به دست معنا میشد.
مشکل فروش زمین های پادگان نظامی ۰۷ خرم آباد دارای ابعاد مختلف مهمی است که یکی از اساسی ترین؛ ابعاد اجتماعی آن است و بسیار گفته شده که تا زمانی که مسائل اجتماعی حل نشوند نمی توان امیدی به پیشرفت و توسعه داشت حال بحث اینجاست که با اقدام به موقع استاندار محترم می توان نسبت به آینده و حل دیگر مشکلات امیدوار بود.
اقدام کاملا سنجیده و به موقع استاندار لرستان مانع از حسرت مردم و تضاد اجتماعی در خرم آباد شد و از آن رو که تضادهای اجتماعی تخاصم و محرومیت جوامع را گسترش می دهند برای فهم خروجی این تصمیم دکتر زیویار باید بسیار تعقل و تفکر کرد.
در یک تحلیل ریز از این حرکت استاندار محترم لرستان باید به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد و آن این است که خوشبختانه بعد از چندین دهه فردی بر منصب مدیریت ارشد اجرایی و سیاسی لرستان تکیه زده است که بر خلاف مدیران قبلی فضای فکری؛زیستی؛ ذهنی و عملی وی کاملا با مردم لرستان همخوانی صددرصدی داشته و کاملا یکی است.
خدا روشکر تلاطمات اقتصادی و سیاسی امروز مانع از ورود دکتر زیویار به خواسته و مطالبه مردم نشد و اینگونه اقدام شد که در اولویت و هدف های مدیریت ارشد استان لرستان تمام مردمان و مدیران دو بردار هم‌ سو خواهند بود.
یک مدیریت قوی خوب باید قدرت پیش بینی بسیاری از موضوعات در آینده را داشته باشد که بواسطه اقدامات حال یا به فرصت تبدیل می شوند و یا از دست می روند.
پیش بینی مدبرانه‌ ی دکتر زیویار استاندار ولایی لرستان در جلوگیری از فروش سرمایه های مرکز استان و حتی لرستان نشان از اشرافیت وی به علم و هنر سرمایه گذاری است چرا که سرمایه گذاری یعنی یعنی مانع شدن از هزینه کردن امروز به امید بازگشت بیشتر در آینده.
به همین علت بوده که استاندار محترم لرستان امروز مانع از هزینه کردن و هزینه شدن زمین های پادگان نظامی ارتش در لرستان شد.
نکته قابل توجه اینکه امروز در سیستم مدیریتی استان لرستان شاهد مفت گویی و اضافه گویی نیستیم تا کاری صورت نگیرد و یا به مرحله اجرا نرسد هیچ مدیری از آن سخن نمی گوید و مهم تر اینکه در آسیب یابی های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مدیران استان بویژه مدیریت ارشد لرستان دنبال مناقشه به دلیل یافتن بهانه های الکی برای کار نکردن نیست.
هدایت سیستم مدیریتی لرستان در جهت ابتر نماندن بسیاری از پروژه ها و زیرساخت های لازم برای توسعه استان و کشاندن مدیران به داخل گود اجرایی و چینش پازل فعالیت های شبانه روزی و بی وقفه همگی گواهی صادق بر کشیدن دیوار تلاش و همت برای سد راه مشکلات است.
شیوه رفتار و برخورد مدیریتی استاندار لرستان به خواسته اصحاب رسانه و تمام جامعه باعث افزایش سطح اعتماد عمومی میان شهروندان و مدیریت ارشد استان خواهد شد و‌ از این اعتماد می توان بعنوان سازوکاری مولد در تمام سرمایه های اجتماعی لرستان استفاده کرد