انباشت و دپو زباله ها در داخل روستای جلگه خلج شهرستان پلدختر
انباشت و دپو زباله ها در داخل روستای جلگه خلج شهرستان پلدختر
انباشت و دپو زباله ها در داخل روستای جلگه خلج شهرستان پلدختر سلامت مردم را به خطر انداخته است مردم روستا تقاضای رسیدگی عاجل دارند؟ مسئولین مربوطه اقدام کنند؟

با سلام خدمت شما و خسته نباشید

انباشت و دپو زباله ها در داخل روستای جلگه خلج شهرستان پلدختر سلامت مردم را به خطر انداخته است
مردم روستا تقاضای رسیدگی عاجل دارند؟ مسئولین مربوطه اقدام کنند؟

دیناروند