انتخابی دیگر…
انتخابی دیگر…
وظیفه اتاق های بازرگانی، خلق صدایی واحد برای همراهی با حکمرانان در ایفای وظایف خویش در برابر رفاه مردمان شریف است.

دکتر حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی کشور طی یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری گفتار ما قرار داده است، نوشت: فعالان بخش خصوصی ،فرزندان ملت و سربازان کشور در جنگ اقتصادی ناجوانمردانه‌ای هستند که ترکشهای آن این روزها از میان ضعیف‌ترین اقشار اقتصادی جامعه ما قربانی می‌گیرد.

ایستادن و جنگیدن در این میدان دشوار جز با ایمان به حقانیت راهی که کشور عزیزمان در آن پای گذاشته تا آرمان عدالت و پیشرفت را تحت رهنمودهای رهبری عزیز محقق سازد ،ممکن نیست و رسیدن این راه به مقصد دلخواه جز با همدلی و تلاش هماهنگ فعالان بخش خصوصی و دست‌اندرکاران نظام حکمرانی اقتصادی در سایه میثاق مشترک ما یعنی پاسداری از کیان کشور و پایبندی به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.

انتخابات اتاق بازرگانی لرستان گامی دیگر در این مسیر سخت اما پر افتخار برای تحکیم پیوند و تجدید عهد عاشقان این دیار مظلوم و مردم فرهیخته‌اش بود؛ اتحادی ناگسستنی میان فرزندان ملت چه در لباس دولت به خدمت کمر بسته باشند و چه در کسوت فعال اقتصادی بخش خصوصی. اتاق بازرگانی لرستان، خانه مردم است، بخش خصوصی یعنی آحادی از همین مردم که عاشقانه دل در گرو آبادی و عمران مرز و بوم خویش دارند.

وظیفه اتاق های بازرگانی، خلق صدایی واحد برای همراهی با حکمرانان در ایفای وظایف خویش در برابر رفاه مردمان شریف است.

اتاق لرستان در این سالها، صدای شایسته فرزندان زاگرس بوده است و این بار نیز با تمام قوا، در انتخابی دیگر، عهد خود برای مشارکت در اعتلای ایران اسلامی و لرستان عزیز را تجدید خواهد کرد،

گرچه اینجانب دیگر توفیق ندارم تا در اتاق بازرگانی لرستان سمتی داشته باشم ، اما به عنوان فرزند ایران و لرستان همگام با سایر جهادگران جبهه نبرد اقتصادی، تمام تلاش خود را درجهت آبادانی و ‌سربلندی ذره ذره این آب و خاک بکار میگیرم.