انتصابات امری طبیعی و لازمه تحول است
انتصابات امری طبیعی و لازمه تحول است
استاندار لرستان عنوان کرد: منظور توسعه استان و استفاده از ظرفیت های موجود، تغییراتی در بدنه اجرایی، مناصب مدیران و مسئولیت ها بعمل خواهد آمد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در واکنش به برخی اظهارات در خصوص انتصاب مدیران، اظهار داشت: از آنجا که جابجایی نیروی انسانی و انتصابات جدید امری طبیعی و لازمه فرآیند تغییر و تحول است، در دولت سیزدهم نیز بنا بر اقتضاء و به منظور توسعه استان و استفاده از ظرفیت های موجود، تغییراتی در بدنه اجرایی، مناصب مدیران و مسئولیت ها بعمل خواهد آمد.
وی افزود: این تغییرات مستلزم طی مراحل قانونی بوده و پس از گذراندن مراحل اداری و صدور حکم، رسمیت می یابند و در نهایت تغییرات و انتصابات جدید از منابع رسمی و قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.