انتصاب مدیرکل جدید استاندارد لرستان
انتصاب مدیرکل جدید استاندارد لرستان
با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، وحید والی‌زاده مرادی به‌عنوان مدیرکل جدید استاندارد لرستان منصوب شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، وحید والی‌زاده مرادی به‌عنوان مدیرکل جدید استاندارد لرستان منصوب شد.
پیش از این مرضیه قنبریان بعنوان مدیرکل استاندارد لرستان فعالیت می کرد.
معاونت اداری، مالی و پشتیبانی اداره‌کل فنی و حرفه‌ای لرستان، رئیس دانشکده علمی کاربردی مهارت استان، مدیر تربیت بدنی بسیج استان، رئیس هیات کشتی و تیراندازی لرستان و همچنین مشاور نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی از جمله سوابق والیزاده به شمار می رود.