انتصاب معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان
انتصاب معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر علی فرهادی به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.
در کارنامه کاری خود مدیریت آموزش دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه و مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم‌ پزشکی لرستان به چشم می خورد .
پیش از این دکتر نادر طرهانی نژاد این مسئولیت را بر عهده داشت که با سی و پنج سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل آمد.