انقلاب کربلا و رستاخیز وجدان های خفته
انقلاب کربلا و رستاخیز وجدان های خفته
به تعبیر دکتر شریعتی، امام حسین (ع)، بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ است. امام حسین (ع) و یارانش پیروز تاریخ بودند زیرا ارزش های والای معنوی و انسانی را ماندگار نمودند، امام حسین(ع) قهرمانی پیروز بود که توانست، اسلام ناب محمدی را از خط نفاق و تفرقه ی یزیدیان متمایز کند، امام حسین(ع)، توانست مرز بین امامت و سلطنت را برای همه مشخص کند و آنچنان وجدان های انسان ها را بیدار کرد که برای همیشه الگوی آزادی، ایثار و شهادت شد.

بصیر کوشکی، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی لرستان در یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده اند، گفت: انقلاب کربلا با همه ی انقلاب های تاریخ تفاوت دارد، زیرا این انقلاب از نوع خود، خاص می باشد. انقلاب کربلا، دگرگون کننده ی  وجدان های خفته ای است که با  زر، زور و تزویر یزیدیان به خواب رفته بودند. شمشیر امام حسین(ع) و یاران با وفایش، بارقه های نورانی هستند که بر تاریک خانه ی وجدان های خفته ی تاریخ فرود آمدند تا نور و روشنایی برای همیشه در تاریخ بدرخشد. انقلاب کربلا، رسوا کننده ی واژه های زر، زور، تزویر، خواری و ذلت هم بود زیرا وجدان های آن روز مردم چنان خفته بود که بوی تعفن این واژه ها را احساس نمی کردند، اما واژه هایی همچون، ایثار، شهادت، جوانمردی، آزادی و آزادگی به انقلاب کربلا بدهکارند زیرا با انقلاب کربلا روح تازه ای در کالبد این واژ ه ها دمیده شد چنانکه عمق و عظمت این واژه ها بیشتر و بالاتر شد. انقلاب کربلا، ادامه ی غدیر و پایان دادن به سقیفه بود، در این میدان امامت و ولایتی که امتداد و دنباله ی غدیر بود ادامه یافت و جریان سقیفه ی بنی ساعده در تاریخ عقیم ماند. هر چند که امام حسین (ع) و یارانش در نبردی نابرابر در میدان نظامی شکست خوردند اما پیروز واقعی میدان بودند.
به تعبیر دکتر شریعتی، امام حسین(ع)، بزرگترین شکست خورده ی پیروز تاریخ است. امام حسین(ع) و یارانش پیروز تاریخ بودند زیرا ارزش های والای معنوی و انسانی را ماندگار نمودند، امام حسین(ع) قهرمانی پیروز بود که توانست، اسلام ناب محمدی را از خط نفاق و تفرقه ی یزیدیان متمایز کند، امام حسین(ع)، توانست مرز بین امامت و سلطنت را برای همه مشخص کند و آنچنان وجدان های انسان ها را بیدار کرد که برای همیشه الگوی آزادی، ایثار و شهادت شد.

اما حضرت زینب (س)، خواهری که پیام انقلاب امام و برادر خویش را با صدایی رسا و بلند در تمام تاریخ جاری کرد، خواهری که آزادگی و آزادی به او مدیون هستند و تنها واژه هایی که نمی توان در مورد زینب (س) به کار برد اسارت و اسیری است زیرا این یزیدیان بودند که  اسیر، آزادگی و آزادی زینب (س) شده بودند. چه زیباست تعبیر: شمشیر حسین (ع) بر دوش و زبان علی (ع) در کام ، برای حضرت زینب (س).حضرت زینب (س) صحنه و نبرد کربلا را زیبا توصیف می کند و اسارت خاندان بنی امیه را در جریان فتح مکه به آنان یادآوری می کند ( بروید که شما آزادشدگان هستید). آری کربلا با پیام زینب (س) در کربلا باقی نماند و به همه تاریخ سرایت کرد. پیامی که وجدان همه ی انسانهای آزاده را بیدار نمود. پیامی که رسالت امام و برادر خویش را تکمیل کرد. دکتر شریعتی چه تعبیر زیبایی از ما و انقلاب کربلا دارد: آنان که رفته اند کاری حسینی کرده اند وآنان که مانده اند باید زینبی باشند و گرنه یزیدی هستند.