اولویت دولت سیزدهم در کوهدشت ساماندهی مسیر چهارخطه به زانو‌گه می باشد
اولویت دولت سیزدهم در کوهدشت ساماندهی مسیر چهارخطه به زانو‌گه می باشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جلسه با نماینده مردم کوهدشت در مجلس و اعضای شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه مسائل و مشکلات این منطقه نسبت به دیگر شهر‌های استان مضاعف است،اظهار کرد:ساماندهی مسیر چهارخطه کوهدشت- زانو‌گه در اولویت دولت سیزدهم است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، احمدرضا دالوند در جلسه با نماینده مردم کوهدشت در مجلس و اعضای شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه مسائل و مشکلات این منطقه نسبت به دیگر شهر‌های استان مضاعف است،اظهار کرد:ساماندهی مسیر چهارخطه کوهدشت- زانو‌گه در اولویت دولت سیزدهم است.

وی افزود:اجرای برخی از پروژه‌ها به دلیل گذشت زمان و تغییرات در حوزه‌های مختلف دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد:شهرداری‌ها با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، پیشنهادات خود را به منظور ایجاد درآمد پایدار در قالب طرح ارائه دهند.

وی ادامه داد:گلخانه کوهدشت می‌تواند ظرفیت خوبی برای رفع نیاز شهرداری‌های استان باشد.

دالوند خاطرنشان کرد:در بحث آسفالت قیر مورد نیاز این شهرستان تامین خواهد شد.

وی عنوان کرد: شاهد ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر کوهدشت هستیم،اما شهرداری اقدامی به منظور جلوگیری از این موضوع انجام نداده است.