ایجاد ۲۵ هزار شعل در لرستان، پوپولیسم اشتغالزایی
ایجاد ۲۵ هزار شعل در لرستان، پوپولیسم اشتغالزایی
از مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آقای جهانی انتظار می رود برای تنویر افکار عمومی، رسانه ها و منتقدین استان، پی دی اف اسامی و نوع اشتغال افراد بکار گرفته شده را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند.

مهدی میرزاوند، روزنامه نگار لرستانی طی یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ قرار داده است نوشت: پس از گذشت یکسال از دورنگاه سفر ریاست جمهوری در لرستان که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار شغل در لرستان ایجاد شود حال باتوجه بر اینکه در ماه های پایانی، سال جاری مدیریت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی لرستان گفته اند؛ از مجموع این تعهد حدود ۲۵ هزار و ۵۲ شغل در لرستان ایجاد شده است. لازم می باشد مجموعه مدیریت اقتصادی و مشخصا اشتغال استان هرچه سریعتر نسبت به آمار ارائه شده، شفافیت سازی نمایند در غیر این صورت بزودی با پدیده ی نوظهوری در استان بنام پوپولیسم اشتغالزایی مواجه می شویم،
از مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آقای جهانی انتظار می رود برای تنویر افکار عمومی، رسانه ها و منتقدین استان، پی دی اف اسامی و نوع اشتغال افراد بکار گرفته شده را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند.