ایذه با داشتن پیشینه سه هزار ساله از نظر آثار کهن تاریخی میتوان از این شهر بعنوان عروس باستان شناسی کشور  نامبرد/ انوشیروان بهرامی، شهردار ایذه
ایذه با داشتن پیشینه سه هزار ساله از نظر آثار کهن تاریخی میتوان از این شهر بعنوان عروس باستان شناسی کشور  نامبرد/ انوشیروان بهرامی، شهردار ایذه

به گزارش گفتار، شهردار ایذه همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی و شرکت در آیین رونمایی از کتاب نارسینا (کولفرح) که در محل کولفرح برگزار گردید به ایراد سخن پرداختند در ابتدا شهردارایذه با خوشامد گویی به حضار و تبریک نیمه شعبان به پتانسیل های طبیعی و جغرافیای فرهنگی منحصر به فرد ایذه اشاره و […]

به گزارش گفتار، شهردار ایذه همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی و شرکت در آیین رونمایی از کتاب نارسینا (کولفرح) که در محل کولفرح برگزار گردید به ایراد سخن پرداختند در ابتدا شهردارایذه با خوشامد گویی به حضار و تبریک نیمه شعبان به پتانسیل های طبیعی و جغرافیای فرهنگی منحصر به فرد ایذه اشاره و فرمودند ایذه با داشتن پیشینه سه هزار ساله از نظر آثار کهن تاریخی میتوان از این شهر بعنوان عروس باستان شناسی کشور نامبرد . انوشیروان بهرامی با اشاره به اینکه نقشی که این آثار میتواند در هویت بخشی به شهروندان داشته باشد میتواند در پیوستگی فرهنگی انسان با گذشته خود نقش مهمی داشته باشد . مهندس بهرامی در ادامه با تاکید بر اینکه ما میتوانیم از این آثار استفاده بهینه رو داشته باشیم اما متاسفانه این آثار کهن تاریخی که میتواند تولید ارزش افزوده فراوانی برای این شهرستان ، استان و کشور را داشته باشد را نداشته است . وی با اشاره به اینکه طی چند دهه اخیر صنعت گردشگری به شدت گسترش یافته و در این راستا هم گردشگری داخلی و هم گردشگری خارجی بعنوان اجزای مهم اقتصاد شهرها به شمار می روند تا جایی که فعالیتهای بخش صنعت به عنوان اشتغال شهری و درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع درآمدهای شهرها اهمیت خود را به صورت نسبی از دست داده و در مقابل آن صنعت گردشگری که یکی از بخش های مهم اقتصادی ، اجتماعی و پر درآمد و یکی از مولفه های عمده تجارت بین المللی شده است میتواند اثرگذار باشد . ایشان افزودند به ازای هر ۵ توریستی که وارد کشور میشود میتوان یک شغل ایجاد کرد و بسیاری از کشورها از این صنعت به عنوان منبع اصلی درآمد – اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی در نظر گرفته اند و همواره گردشگری بعنوان عامل

مهمی برای توسعه در ابعاد مختلفی محسوب گردیده ولی متاسفانه تا کنون ما نتوانسته ایم از این صنعت مهم و اساسی بهره وری لازم را برده باشیم . مهندس بهرامی فرمودند ما می توانیم در ابعاد فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، عمرانی
و دیپلماسی شهری در توسعه پایدار شهری بهره لازم را داشته باشیم اما متاسفانه آثار کهن ما بر اثر سوء مدیریت ها دارند مورد پدیده شوم وندالیسم قرار می گیرند و لازم است رویکرد ما به این صنعت مهم که تاکنون رویکرد سنتی و امنیتی بوده به رویکرد اقتصادی تعاملی عوض شود و در پایان شهردار ایذه خواستار همکاری بیشتر سازمان میراث فرهنگی با شهرداری جهت شکوفایی این بخش مهم در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ، در سال ۹۵ باشیم .بهرامی شهردار ایذه