اینفوگرافیک جدیدترین رنگ بندی کرونا ویروس در لرستان
اینفوگرافیک جدیدترین رنگ بندی کرونا ویروس در لرستان
در هفته اول تیرماه ۱۴۰۱ در استان لرستان تمام شهرها در وضعیت آبی قرار گرفته به جز شهرستان پلدختر که وضعیت زرد داشت.