اینفوگرافیک کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد
اینفوگرافیک کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر می تواند باعث عواقب جدی و دراز مدتی، از جمله مشکلاتی با سلامت جسمی و روانی، روابط، اشتغال، و قانون شود.