بازدید فرمانده سپاه لرستان از پروژه‌های آب‌رسانی شهرستان های دلفان و سلسله
بازدید فرمانده سپاه لرستان از پروژه‌های آب‌رسانی شهرستان های دلفان و سلسله
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از پروژه‌های جهاد آب‌رسانی شهرستان‌های دلفان و سلسله بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از پروژه‌های جهاد آب‌رسانی شهرستان‌های دلفان و سلسله بازدید کرد.

در این راستا پروژه‌های آب آشامیدنی اهالی منطقه «هنام» شهرستان سلسله، مخازن آب مناطق محروم نورآباد، بخش «خاوه» و «میربگ جنوبی و شمالی» مورد بازدید فرمانده سپاه استان و مسئول سازندگی بسیج سازندگی سپاه لرستان قرار گرفت.

پروژه مربوط به روستای «یارحسین آباد» منطقه محروم «میربگ شمالی» شهرستان دلفان که شامل یک مخزن آب ۳۰۰ مترمکعبی، چهار باب مخزن بتنی و شبکه خط انتقال آب ۳۶ کیلومتری برای آب‌رسانی به پنج روستا با جمعیت دو هزار نفر مورد بازدید قرار گرفت.

بنابراین گزارش، فاز اول پروژه انتقال آب منطقه «کهمان» شهرستان سلسله برای آب‌رسانی به ۲۰ روستا در قالب احداث خط انتقال ۳۴ کیلومتری که ۱۵ کیلومتر آن عملیاتی شده، از سوی فرمانده سپاه استان مورد بازدید قرار گرفت.