بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در تملک اقدام کنند
بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در تملک اقدام کنند
استاندار لرستان گفت: بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در تملک اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار صبح روز امروز، در جلسه ی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، عنوان کرد:با نگاه به اقدامات انجام شده در مصوبات این ستاد طی یک سال و نیم گذشته،متوجه اقدامات جهادی در مسیر حمایت و کمک به رفع مشکلات تولید می شویم.

وی ادامه داد:ستاد تسهیل همواره منشا اثر بوده و به ویژه امروز با حضور رئیس کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور پربارتر خواهد بود.

استاندار لرستان اظهار کرد:با قرار گرفتن استان لرستان به عنوان پایلوت به منظور بهره مندی از حمایت ستاد تسهیل کشور بخش عمده ای از مشکلات تولید نیمه تعطیل و تعطیل استان مرتفع خواهد شد.

زیویار در خصوص اجرای این طرح پایلوت گفت:نگاه این برنامه تنها به طرح های نیمه تعطیل و تعطیل نبوده و بلکه مراکز تولیدی فعال را نیز در بر می گیرد.

وی ادامه داد:در این راستا طرح های تولیدی استان آمایش شده و برای رفع مشکلات اولویت بندی خواهند شد.

استاندار لرستان عنوان کرد:برای افزایش ظرفیت تولید طرح های فعال نیز طی این آمایش برنامه ریزی و تصمیم گیری خواهد شد.

زیویار تصریح کرد:یکی از مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال استان بدهی های بانکی است که در برخی موارد باعث واگذاری مالکیت واحد به بانک عامل شده است.

وی افزود:در مورد این واحدها در ستاد تسهیل با هماهنگی های لازم تصمیم گیری خواهد شد که سریع تر به چرخه ی تولید و اشتغال باز گردند.

استاندار لرستان گفت:تلاش دست اندرکاران حمایت از واحدهای تولیدی بر این است که تا حد ممکن اجازه ندهند که سرنوشت واحدهای بدهکار به واگذاری به بانک ها منتهی شود.

زیویار همچنین در مورد واحدهای تحت تملک بانک ها تأکید کرد:آمایش لازم در مورد این واحدها در استان انجام شده و بانک های عامل موظف اند ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف این واحدها اقدام کنند.

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور آقاعلیخانی رئیس کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شد.

در این جلسه لرستان به عنوان استان پایلوت تحت حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور قرار گرفت، براین اساس مشکلات تولیدی استان آمایش شده و برای تعیین تکلیف با رویکرد بازگشت به کار کارگاه های نیمه تعطیل و تعطیل و همچنین افزایش تولید در کارگاه های فعال در ستاد کشوری مطرح خواهند شد. رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور علت انتخاب استان لرستان به عنوان پایلوت را نیمه صنعتی و در حد وسط قرار داشتن این استان در امر تولید و صنعت عنوان کرد.

مدیر کل صمت استان در این جلسه میزان اجرایی شدن مصوبات جلسات گذشته و دستورکارهای کارگروه را تشریح کرد که در این راستا مواردی با نظر اعضا به تصویب رسید.

در این کارگروه نماینده ی ولی فقیه در استان نیز به صورت تلفنی دغدغه های حوزه ی تولید و اشتغال استان را تشریح کرد.